LANDCRUISER

Dòng xe tiếp theo

Phụ kiện Giá cả : 4.100.000,000 VNĐ

 

 

TT

MSPK

TÊN PHỤ KIỆN

SL

ĐVT

1

NPISG-12027

Sơn gầm

1

xe

2

NPIPL-12028

Sơn phủ pha lê

1

xe

3

NPFI1-12006

Dán kính ( kính trước loại 1680)

1

xe

4

NPFI9-12007

Dán kính ( kính trước loại 9000)

1

xe

5

NPPRD-PK007

Lót biển số

1

bộ

6

NPPRD-PK008

Màn hình DVD Caska HD JPS

1

cái

7

NPAMO-KFJPS

Màn hình Motevo Kungfu GPS

1

cái

8

NPAKO-JPS

Màn hình DVD Kovan JPS

1

cái

9

NPPRD-PK009

Camera lùi

1

cái

10

NPPRD-PK010

Gíá nóc xe

1

bộ

11

NPPRD-PK011

Bạt phủ xe

1

cái

12

NPPRD-PK012

Bọc sàn đẹp

1

bộ

13

NPAV3-12015

Bọc vô lăng

1

cái

14

NPAV2-12016

Bọc vô lăng đẹp

1

cái

15

NPAV1-12017

Bọc vô lăng cao cấp

1

cái

16

NPLCN-D7

Lót chân bằng nhựa đẹp

1

bộ

17

NPAXT

Xịt tẩy nội thất

1

lọ

18

NPAXT1

Xịt tẩy nội thất Malaysia

1

lọ

19

NPAKL

Khăn lau xe 3M

1

cái

20

NPAKM

Máy khử mùi trong xe

1

cái

21

NPAHB

Máy hút bụi trong xe

1

cái

22

TV004-8K001

Thảm trải sàn

1

bộ

 

 

 

TT

MSPK

TÊN PHỤ KIỆN

SL

ĐVT

1

NPISG-12027

Sơn gầm

1

xe

2

NPIPL-12028

Sơn phủ pha lê

1

xe

3

NPFI1-12006

Dán kính ( kính trước loại 1680)

1

xe

4

NPFI9-12007

Dán kính ( kính trước loại 9000)

1

xe

5

NPPRD-PK007

Lót biển số

1

bộ

6

NPPRD-PK008

Màn hình DVD Caska HD JPS

1

cái

7

NPAMO-KFJPS

Màn hình Motevo Kungfu GPS

1

cái

8

NPAKO-JPS

Màn hình DVD Kovan JPS

1

cái

9

NPPRD-PK009

Camera lùi

1

cái

10

NPPRD-PK010

Gíá nóc xe

1

bộ

11

NPPRD-PK011

Bạt phủ xe

1

cái

12

NPPRD-PK012

Bọc sàn đẹp

1

bộ

13

NPAV3-12015

Bọc vô lăng

1

cái

14

NPAV2-12016

Bọc vô lăng đẹp

1

cái

15

NPAV1-12017

Bọc vô lăng cao cấp

1

cái

16

NPLCN-D7

Lót chân bằng nhựa đẹp

1

bộ

17

NPAXT

Xịt tẩy nội thất

1

lọ

18

NPAXT1

Xịt tẩy nội thất Malaysia

1

lọ

19

NPAKL

Khăn lau xe 3M

1

cái

20

NPAKM

Máy khử mùi trong xe

1

cái

21

NPAHB

Máy hút bụi trong xe

1

cái

22

TV004-8K001

Thảm trải sàn

1

bộ