MÔI TRƯỜNG

MÔI TRƯỜNG

Chính sách

Chính sách

ên cạnh đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị đạt tiêu chuẩn của toyota toàn cầu, với quan điểm doanh nghiệp phát triển bền vững thân thiện với môi trường, Toyota Quảng Ninh đã xây dựng hệ thống xử lý nước thải, rác thải theo bộ tiêu chuẩn ISO 14001

Cam kết

Cam kết

Toyota Quảng Ninh hoạt động với phương châm: “ Bảo tồn tài nguyên và Bảo vệ môi trường là trách nhiệm hàng đầu của chúng ta”

Hoạt động

Hoạt động

Dầu thải phát sinh chủ yếu từ các hoạt động bảo dưỡng xe ô tô của các xưởng sửa chữa. Có hai loại dầu thải: dầu động cơ thải là dầu đã hoặc đang sử dụng cho bôi trơn động cơ hoặc các mục đích tương tự; chất lưu là chất lưu đã hoặc đang sử dụng cho truyền động bánh răng như hộp số


Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ bán hàng
0984.437.230

quảng cáo