TOYOTA FORTUNER

Dòng xe tiếp theo

Thông số kỹ thuật Giá cả : 995.000,000 VNĐ

Những thay đổi so với phiên bản cũ 2020